Materská škola Skalica

  Dr. Clementisa 59
  909 01 Skalica
  Slovenská republika
  +421 34 6903 316
  skola@mesto.skalica.sk
 

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Aktuálne počasie

dnes, utorok 24. 5. 2022
slabý dážď 17 °C 14 °C
streda 25. 5. slabý dážď 19/12 °C
štvrtok 26. 5. zamračené 22/12 °C

Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

ZMENY V PLATBÁCH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV

Typ: ostatné
ZMENY V PLATBÁCH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV 1Platby za stravu a školné od 01.09.2021.

Dávame do pozornosti rodičov, že od 01.09.2021 vstupuje do platnosti VZN č. 4/2021 o výške mesačného príspevku zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach. 

ŠKOLNÉ

Podľa §2 výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa (školné) v  Materskej škole Skalica zostáva nezmenená vo výške 25,00 €.

Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:

  • pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné (predškoláci),
  • ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,
  • ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu

 

Platobné údaje pre školné:

Číslo účtu: SK55 5600 0000 0027 1731 8007

Variabilný symbol: číselný kód (pridelený a odovzdaný rodičom v MŠ)

Správa pre prijímateľa: identifikátor (pridelený a odovzdaný rodičom v MŠ)

Suma: 25 € mesačne vždy do 10. dňa v aktuálnom mesiaci (do 10.9. za september, do 10.10. za október...)
 

Prosíme rodičov „nových“ detí, aby neuhrádzali poplatky za september 2021 už v mesiaci august nakoľko VS vašich detí bude aktívny až od mesiaca september. Neidentifikovateľné platby budú vrátené na Váš účet ako mylná platba. V mesiaci september bude prebiehať vyúčtovanie platieb za minulý školský rok (platby do 31.8.2021). V prípade, že rodičia  uhradia platby za september vopred budú zarátané do vyúčtovania a vrátené zákonným zástupcom. Preto všetkých zákonných zástupcov žiadame o úhradu školného za mesiac september v termíne od 01.09. - 10.9. 2021. 

 

STRAVA

Na základe:

     - §6 ods.1 VZN 4/2021 mesačný príspevok na stravu  sa skladá z dvoch častí:

  • príspevok na nákup potravín,
  • príspevok na režijné náklady.

 

     - §6 ods. 2 A. VZN 4/2021 výšku príspevku spojeného s nákupom potravín na jedno jedlo, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa stanovuje zriaďovateľ v súlade s finančným pásmom takto:

 

A. Materská škola denné ( stravníci od 2 do 6 rokov )

Desiata

Obed

Olovrant

Spolu úhrada

0,36 €

0,85 €

0,24 €

1,45 €

 

     - §6 ods.3 VZN 4/2021 výška príspevku na čiastočnú úhradu režijných nákladov zákonný zástupca prispieva na režijné náklady vo výdajných školských jedálňach pri materskej škole za stravu vo výške 10,00 € za mesiac

Príspevok na úhradu časti režijných nákladov podľa ods. 3 písm. b) sa uhrádza za každý kalendárny mesiac, v ktorom dieťa v materskej škole odoberie aspoň 1 stravnú jednotku bez ohľadu na množstvo odobratej stravy.

Platobné údaje pre stravné:

Číslo účtu: SK72 5600 0000 0027 1731 1008

Variabilný symbol: číselný kód (pridelený a odovzdaný rodičom v MŠ)

Správa pre prijímateľa: identifikátor (pridelený a odovzdaný rodičom v MŠ)

Suma: 39 € mesačne  (20 x 1,45 € +10 € ) v priebehu aktuálneho mesiaca ( za mesiac september v termíne od 01.09. do 30.09., ....)

Rodičia detí, ktoré majú nárok na dotáciu na stravu (1,30/deň) uhrádzajú  13 € mesačne (20 x 0,15 € + 10 €). Posledný krát za mesiac, v ktorom dieťa dosiahne vek 6 rokov. ( Príklad: Dieťa je narodené 8.10. 2015. Rodič uhrádza za september 13 €, za október 13 € a od mesiaca november uhrádza 39 € nakoľko už nečerpá dotáciu na stravu.)


Vytvorené: 29. 6. 2021
Posledná aktualizácia: 11. 8. 2021 08:42
Autor: